Akacje

Acacia maidenii (c) by Fagg M

Akacje są szybko rosnącymi drzewami, mającymi jednocześnie krótki okres żywotności. Okres ich życia wynosi zazwyczaj 10-20 lat, niektóre gatunki jednak mogą żyć nawet ponad 50 lat. Większość akacji posiada specyficzne ulistowienie, zwane filoidami lub liściakami. Są to w istocie spłaszczone łodygi liści, które podszywają się pod liście, pobierając energie słoneczną dla rośliny. Prawdopodobnie jest to spowodowane adaptacją rośliny do suchych warunków klimatycznych panujących w Australii. Ciekawostką też jest allelopatia akacji - liście akacji zawierają substancje, które uniemożliwiają wzrost innych roślin wokół nich.

W ostatnich czasach odkryto, że wiele gatunków akacji zawiera tryptaminy, betakarboliny, a nawet fenetyloaminy. Niektóre akacje z powodzeniem stosuje się jako surowiec do stworzenia mikstur podobnych w działaniu do Ayahuaski

Gatunki akacji zawierające znaczne ilości tryptamin lub betakarbolin:
Acacia aroma - odkryto znaczne ilości tryptamin w nasionach.
Acacia baileyana - liście (potencjalnie także nasiona) zawierają zarówno tryptaminy jak i betakarboliny.
Acacia complanata - liście zawierają wysokie ilości betakarboliny i śladowe ilości tryptamin.
Acacia longifolia - znaleziono w niej znaczne ilości tryptamin, głownie DMT, szczególnie w zimie.
Acacia maidenii - łodygi i liście zawierają wysokie ilości tryptamin (DMT oraz NMT).
Acacia obustifolia - jeszcze bardziej obfita w tryptaminy niż A. maidenii, zawiera głównie DMT i 5MeO-DMT szczególnie w młodych liściach i korze.
Acacia senegal - Zawiera DMT w korze i żywicy.
Acacia sophorae - zawiera znaczne ilości tryptamin w korze i liściach.
Acacia phlebophylla - najbardziej obfita w tryptaminy odmiana akacji, ale niestety grozi jej wymarcie. Dotychczasowe próby jej uprawy poza małym obszarem w Australii zakończyły się fiaskiem.

Odmiany akacji dające wyniki pozytywne na zawartość tryptamin lub fenetyloamin, ale prawdpodobnie zawierają tylko śladowe ilości lub jeszcze nie do końca zbadane:
Acacia acuminata - liście zawierają do 1.5% tryptamin
Acacia auriculiformis - znaleziono 5MeO-DMT w korze.
Acacia confusa - łodyga zawiera niewielkie ilości DMT (0,02%)
Acacia culturiformis - liście i nasiona dały test pozytywny na zawartość fenetyloamin i tryptamin.
Acacia farnesiana - znaleziono śladowe ilości 5MeO-DMT w owocu.
Acacia floribunda - z kwiatów wyizolowano tryptaminy i fenetyloaminy.
Acacia macradenia - testowana pozytywnie na zawartość tryptamin.
Acacia simplicifolia - niewielkie ilosci DMT i innych tryptamin oraz śladowa ilości betakarbolin.
Acacia vestita - śladowe ilości tryptamin
Acacia victoriae - wstępne badania wykazały zawartość dziwnego związku: 5-Metoksy-alkyltryptaminy.

Henri Matisse, Black Leaf on Green Background,1952
Herbarium

---------------------------------------------------------------------------------------------------------